HIZI HAPA NAMBA ZA OFISI ZA WAKUU WA POLISI WILAYA(OCDs) MIKOA YOTE

Tafadhali hifadhi namba hizi kwenye simu yako ili kukurahisishia kutoa taarifa za matukio ya kihalifu au kutaka huduma ya OCD wakati wowote.


OCD CHAMWINO

659885903

OCD CHEMBA

659885016

OCD Dodoma

659888215

OCD KONDOA

659885034

OCD KONGWA

659885943

OCD MPWAPWA

659885107

OCD BUKOMBE

659885883

OCD CHATO

659888078

OCD GEITA

659888178

OCD MBOGWE

659888102

OCD NYANG'HWALE

659888129

OCD BUGURUNI

659885237

OCD CENTRAL

659885156

OCD KARIAKOO

659885255

OCD UKONGA

659885250

OCD IRINGA

659884837

OCD KILOLO

659885175

OCD MUFINDI

659884874

OCD BIHARAMULO

659885356

OCD KAGERA

659884863

OCD KARAGWE

659885348

OCD KYERWA

659884659

OCD MISENYI

659885436

OCD MULEBA

659885887

OCD NGARA

659885160

OCD MICHEWENI

659884695

OCD WETE

659885372

OCD KASKAZINI "A"

659885389

OCD KASKAZINI "B"

659885678

OCD MLELE

659885396

OCD MPANDA

659885452

OCD BUHIGWE

659885360

OCD KAKONKO

659885102

OCD KASULU

659884881

OCD KIBONDO

659888025

OCD KIGOMA

659885119

OCD UVINZA

659885243

OCD HAI

659884899

OCD MOSHI

659884986

OCD MWANGA

659887865

OCD ROMBO

659888618

OCD SAME

659888622

OCD SIHA

659888016

OCD KAWE

659888736

OCD KIMARA

659888739

OCD KINONDONI

659888610

OCD MAGOMENI

659885328

OCD CHAKECHAKE

659885939

OCD MKOANI

659888183

OCD KATI UNGUJA

659885189

OCD KUS UNGUJA

659885183

OCD KILWA

659887899

OCD LINDI

659888632

OCD LIWALE

659888385

OCD NACHINGWEA

659888223

OCD RUANGWA

659888322

OCD MAGHARIBI

659888388

OCD MJINI

659888064

OCD BABATI

659885786

OCD HANANG

659884967

OCD KITETO

659885659

OCD MBULU

659884906

OCD SIMANJIRO

659885198

OCD BUNDA

659884987

OCD BUTIAMA

659884867

OCD MUSOMA

659884902

OCD SERENGETI

659888096

OCD CHUNYA

659885384

OCD ILEJE

659885951

OCD KYELA

659887919

OCD MBARALI

659885948

OCD MBEYA

659884996

OCD MBOZI

659885340

OCD MOMBA

659884889

OCD RUNGWE

659885253

OCD GAIRO

659887957

OCD KILOMBERO

659885083

OCD KILOSA

659885947

OCD MOROGORO

659884972

OCD MVOMERO

659884804

OCD ULANGA

659885320

OCD MASASI

659888194

OCD MTWARA

659888193

OCD NANYUMBU

659888687

OCD NEWALA

659888291

OCD TANDAHIMBA

659885323

OCD ILEMELA

659884855

OCD KWIMBA

659885141

OCD MAGU

659885211

OCD MISUNGWI

659889030

OCD NYAMAGANA

659885334

OCD SENGEREMA

659889004

OCD UKEREWE

659884829

OCD LUDEWA

659888770

OCD MAKETE

659888505

OCD NJOMBE

659888629

OCD WANGING’OMBE

659888510

OCD BAGAMOYO

659889019

OCD KIBAHA

659888763

OCD KISARAWE

659889034

OCD MAFIA

659888761

OCD MKURANGA

659888217

OCD RUFIJI

659888159

OCD KALAMBO

659888392

OCD NKASI

659888402

OCD SUMBAWANGA

659888743

OCD MBINGA

659884918

OCD NAMTUMBO

659884922

OCD NYASA

659885166

OCD SONGEA

659885973

OCD TUNDURU

659884800

OCD KAHAMA

659885257

OCD KISHAPU

659888221

OCD SHINYANGA

659888033

OCD BARIADI

659888408

OCD BUSEGA

659888301

OCD ITILIMA

659885602

OCD MASWA

659888558

OCD MEATU

659884909

OCD IKUNGI

659885148

OCD IRAMBA

659885149

OCD MANYONI

659885135

OCD MKALAMA

659885993

OCD SINGIDA

659885936

OCD KINESI

659885423

OCD NYAMWAGA

659885470

OCD RORYA

659885487

OCD SHIRATI

659885321

OCD SIRARI

659884813

OCD TARIME

659885017

OCD IGUNGA

659885313

OCD KALIUA

659884791

OCD NZEGA

659884665

OCD SIKONGE

659885147

OCD TABORA

659884670

OCD URAMBO

659885108

OCD UYUI

659885901

OCD TABORA

659885911

OCD HANDENI

659889003

OCD KILINDI

659888983

OCD KOROGWE

659888783

OCD LUSHOTO

659888982

OCD MHEZA

659888285

OCD MKINGA

659888722

OCD PANGANI

659888242

OCD TANGA

659889066

OCD CHANG'OMBE

659884959

OCD KIGAMBONI

659885438

OCD MBAGALA

659884887

OCD ARUMERU

659885123

OCD ARUSHA

659885142

OCD KARATU

659885287

OCD LONGIDO

659885391

OCD MONDULI

659885308

OCD NGORONGORO

659885106

OCD BAHI

659888162


RSA Tanzania

Usalama Barabarani ni Jukumu Letu Sote

Post a Comment

0 Comments